Våra tjänster

Vi gör omställningen till framtidens energisystem enkel med helhetslösningar inom solceller, elbilsladdning och energilagring.
Genom samarbete med världsledande producenter erbjuder vi ditt företag ny, hållbar teknik och hjälper er att ligga i framkant av energiutvecklingen.

Energilagring

Energilagring via batterier, hur funkar det?
Energilagring i batterier är förvaring av elektrisk energi för senare användning. Du kan lagra din förnybara energi för att använda den vid höga elpriser eller tillfälliga strömavbrott, vilket kan resultera i ekonomiska besparingar. Vi samarbetar med de ledande leverantörerna för att erbjuda innovativa lösningar för energilagring av alla slag av elenergi, inte bara från solceller.

Snabbladdning

I takt med att fler biltillverkare lägger om produktionen till helt eldrivna fordon ökar behovet av att kunna ladda dem snabbt. Att svara på de förändringar som transportsektorn står inför kräver förmågan att snabbt lasta bussar, lastbilar och personbilar på ett lättillgängligt sätt. Med våra snabbladdare kan vi skapa personliga och unika lösningar efter behov och önskemål och därmed möta den växande efterfrågan på el som bränsle.

Solenergi

En solcellsanläggning är i alla aspekter är en bra affär för företagets resultaträkning, värdet på fastigheten och för vår miljö. Energy Balance levererar skräddarsydda solcellsanläggning efter fastighetens unika behov och förutsättningar. Vi använder oss enbart av välrenommerade varumärken vars produkter har långa garantitider.

Elbilsladdning

Miljövänlig lösning på arbetstid – laddning av elbilar på arbetstid
Idag behöver företag, anställda och kunder kunna ladda elfordon på flera olika platser under en arbetsdag, från byggarbetsplatser till kontor. Här kan förutsättningarna för elnät och kapacitet variera. Energy Balance kan förse Ditt företag med en smart och kraftfull laddstation som anpassar sig till det nuvarande elnätet och distribuerar all tillgänglig kraft till inkopplade elfordon. Allt fungerar automatiskt, du har fullständig överblick med den molntjänst vi tillhandahåller.