TYP

Företag

PLATS

ÅR

Planerat 2024

Herman Nilssons Trävaru AB

LEVERANS

Energilagring

Då vi starkt tror på hållbara energilösningar är lagring den kategori vi främst är specialiserade inom. Energy Balance erbjuder företag möjligheten att lagra el till framtida behov med hjälp av högkvalitativa batterier från ledande leverantörer.

Planerad installation

mars/april 2024

Installerad effekt

800 kW

Herman Nilssons Trävaru AB. Forshult Gölhultet 1. Planerad installation av anläggning våren 2024.

Huvudsaklig användning: Stödtjänster för att bidra till Svenska Kraftnäts stabilitet genom att öka tillgängligheten av reglerkraft och främja användningen av förnybar energi och minska beroendet av fossila bränslen.

Relaterade projekt

Kommande

Assetio Nordic AB

Energilagring
Kommande

ICA Supermarket Almérs

Energilagring