Batteri för energilagring

Optimera din verksamhet med batteri för energilagring & skapa nya hållbara intäktsströmmar

Effektivisera din energianvändning med batteri för energilagring och tjäna pengar!

Producera, lagra, bidra och bli självförsörjande

Vi på Energy Balance är dedikerade till att hjälpa dig att investera i en hållbar och lönsam energilösning utifrån ditt nuläge och framtida behov.
Energy Balance:s energilösningar med batteri för energilagring för företag, ger dig möjligheten att göra en lönsam investering. Genom att lagra överskottet från dina solceller och använda det på kvällen kan du minska behovet av köpt el. Du har flexibiliteten att köpa el när priserna är låga och sälja när de är höga. Ditt batterilager kan också användas ihop med stödtjänster – Som kund stöttar du det svenska elnätet och tjänar extra pengar varje månad som tack.

Med oss är det enkelt att komma igång (och spara pengar)

Möte

Vi besöker dig på plats för att tillsammans med dig titta på möjligheterna för just din verksamhet, utifrån den typ av energilösning som du är intresserad av.

Analys

Vi analyserar dina förutsättningar och data för att rekommendera den skräddarsydda lösningen som passar dig bäst.

Lösningsförslag

Baserat på analysen presenterar vi skräddarsydda lösningar, skapade specifikt utifrån din verksamhets förutsättningar och behov. Det kan inkluderar hur du kan PRODUCERA din egen el genom t ex solceller, LAGRA din el, LADDA fordon eller maskiner, STYRA din el och till och med BIDRA med din el för att generera intäkter via stödtjänster. Energilösningar med batteri för energilagring för företag är vårt fokus som erfarna elektriker och projektledare – Vi tror på att framtiden för förnybar energi är beroende av storskalig energilagring.

Projektplanering

Tillsammans med dig kommer vi fram till den absolut bästa lösningen som du vill gå vidare med(vi inkluderar även stödtjänster och kalkyl på hur mycket du kan tjäna på din investering). Sen ger vi dig en tydlig tidsplan för projektet och viktiga milstolpar som vi ska uppnå. Vi lägger upp en tidsplan för genomförande som passar dig. När vi är överens tar våra elektriker hand om all installation. Och vi finns här om du har några frågor. Vi lägger också (om du vill) en plan för hur du kan bygga vidare på din energilösning i framtiden.

Installation

Vi installerar och ser till att allt fungerar som det ska innan vi går igenom allt med dig, så att du har kunskapen om din lösning och vet hur alltid fungerar i praktiken. Som specialister på energilösningar för företag, industrier, bostadsrättsföreningar och lantbruk, finns vi med dig även efteråt när du behöver service, ett bollplank eller rådgivning.

Redo att ge oss förtroendet att visa hur din verksamhet kan tjäna pengar på att investera i ett batteri för energilagring?

Fyll i intresseanmälan, så kontaktar vi dig inom 24 tim!
Genom att klicka på “Skicka” bekräftar jag att jag tagit del av EnergyBalance användarvillkor
Vi är specialiserade på energilagringslösningar för verksamheter som vill:

Få en extra inkomst

Tjäna pengar på din lagrade energi och bidra till att balansera det svenska kraftnätet.

Säkra sitt elbehov


Skydda dig mot ökande elpriser genom att förbereda dig för framtiden.

Ökad Självförsörjning


Höj graden av självförsörjning och minska beroendet av externa källor.

Flexibilitet i Användning

Justera användningen av el genom att använda lagrad energi från batteriet under tider då elpriserna är höga.

Kommande kundprojekt

Kommande

Assetio Nordic AB

Energilagring
Kommande

ICA Supermarket Almérs

Energilagring

Vanliga frågor & svar

Vad kostar batteri för energilagring?

Det är svårt att ge ett exakt pris då varje projekt och dess förutsättningar är unika. Kontakta oss så tar vi ett möte och går igenom just dina förutsättningar och därefter kommer vi ge dig en offert där allt ingår, från projektering, installation, produkt och färdig anläggning.

Är batteri för energilagring lönsamt?

Ett batteri för energilagring är på sikt en lönsam investering. Ett batteri kan användas för olika ändamål. Stödtjänster för att hjälpa till att balansera nätet, effekttoppskapning, ökad självförbrukning av solenergi (om du har en solenergianläggning) och att säkerställa elleveransen genom att använda batteriet som en UPS (uninterruptable power supply) vid strömavbrott. Vi hjälper dig att ta fram uppskattade lönsamhetskalkyler för respektive område och just dina behov samt ändamål för batteriet.

Kan företag göra avdrag för grön teknik?

Avdrag för grön teknik är ett bidrag främst riktat mot privatpersoner som installerar förnybar energi. Som företag kan man få investeringsstöd. För större installationer, som stora solcellsanläggningar eller andra energieffektiviseringsåtgärder, kan företag ansöka om investeringsstöd från statliga eller regionala myndigheter. Företag som använder förnybar energi kan också kvalificera sig för nedsatt energiskatt, vilket minskar kostnaderna för energiförbrukning. Vi hjälper dig att gå igenom dina förutsättningar och om ett eventuella stöd för just din investering. Generellt sätt så är en investering i förnybar energi en både hållbar och lönsam investering även utan bidrag eller investeringsstöd.

Våra produkter och tjänster

Solenergi

Vi levererar skräddarsydda solcellsanläggningar för er fastighets unika behov och förutsättningar.

Elbilsladdning

Vi förser ert företags anställda och kunder med kraftfull samt effektiv elbilsladdning på plats.

Energilagring

Med våra högkvalitativa batterier möjliggörs lagring av energi till framtidens behov.

Snabbladdning

Vi erbjuder pålitliga snabbladdningsystem som kräver minimalt med underhåll.