Energilagring

Lagra överskottselen för en mer hållbar och stabil elproduktion med lägre kostnader

Lagra elen med våra batterier

Då vi starkt tror på hållbara energilösningar är lagring den kategori vi främst är specialiserade inom. Energy Balance erbjuder företag möjligheten att lagra el till framtida behov med hjälp av högkvalitativa batterier från ledande leverantörer.

Vi tillhandahåller produkter i både större och mindre skala. Allt från bärbara system till anordningar som är anpassade för större verksamheter och anläggningar. På så vis kan ditt företag höja graden av självförsörjning avsevärt och användningen av lokal samt förnyelsebar el kan justeras efter behov. Det finns en hel del affärsmässiga fördelar med att välja att lagra sin el:

Frekvensreglering

Du kan bidra till Svenska Kraftnäts stabilitet genom att tillhandahålla stödtjänster från ditt energilager. Det kan både öka lönsamheten för ditt företag och underlätta den övergripande energiomställningen. Våra lösningar för energilagring i batterier uppfyller de tekniska kraven för att leverera stödtjänster som frekvensreglering (FCR) och frekvensstöd (FFR).

Spotprisarbritage

Genom att köpa el när priset är lågt och använda lagrad energi när det är dyrt kan du sänka dina elkostnader.

Effekttoppskapning

Genom att använda lagrad energi från batteriet under tider då elpriserna är höga kan du undvika att betala högsta priset. Det kallas effekttoppskapning och hjälper dig att sänka dina elkostnader.

Ökad självförbrukning av solenergi

Genom att installera solceller och ett batteri kan du spara överskottet av solenergi för senare bruk. Det minskar mängden behövd inköpt energi och leder till lägre driftskostnader.

Säkra elleveransen

Genom att använda batteriet som en UPS (Uninterruptable Power Supply) kan du säkra kritiska belastningar i verksamheten och garantera oavbruten elleverans även vid tillfälliga strömavbrott.

Solenergi

Vi levererar skräddarsydda solcellsanläggningar för er fastighets unika behov och förutsättningar.

Elbilsladdning

Vi förser ert företags anställda och kunder med kraftfull samt effektiv elbilsladdning på plats.

Snabbladdning

Vi erbjuder pålitliga snabbladdningsystem som kräver minimalt med underhåll.